ነጻ ቀረጻ ፊልም ትምርቲ ኣብ MINIKRONIEKEN

Info voor filmers ሓዲሽ ናይ ቀረጻ ፊልም ትምርቲ ካብ 13 ሕዳር 2018 ን 10 ሰሙናት ኣብ ነፍሲ ሰሉስ ምሸታዊ።ን ተቐማጦ Almelo,Borne, Hengelo ነጻ ክፍሊት።   ኣብ...

ፊልም ብዛዕባኻ!

ፊልም ብዛዕባ ታሪኽ ሂወትካ/ኪ ወይ ድማ መጻኢኻ ብከመይ ከመይ ገርካ ከም ዝሃንጽካ/ኪ ብ መልክዕ ፊልም ክስራሕ ትደልዩ ዶ? ኣብ ታሪኽ ሂወትኩም ዝተመርኮሰ ፊልም ኣብ ኢንተርነትን...