De Minikronieken methode

Minikronieken zijn korte films over veerkracht en de wijze waarop mensen uitdagingen in hun leven overwinnen.

 

De films worden gemaakt door amateurs met minimale benodigdheden, zoals smartphones, en eenvoudige videomontage-software.

 

Tijdens laagdrempelige workshops die worden gegeven door ervaren documentairemakers, leren de deelnemers interviewen en films maken met behulp van een smartphone en digitale videomontage. Intussen werken ze toe naar een complete film over iemands levensverhaal.

 

De manier van filmen en interviewen die de cursisten leren is erop gericht om iemand op een positieve manier in beeld te brengen. Het unieke aan de methode is, dat de verhalende principes uit de filmwereld gecombineerd worden met gesprekstechnieken die bij coaching gebruikt worden, om het verhaal van ieders levenskracht naar boven te halen.

Doelgroepen

Deelnemers zijn op twee kennisniveau’s te onderscheiden: de eerste categorie wordt gevormd door amateurfilmers die de mogelijkheden van video verder willen exploreren en hun vaardigheden op dit gebied willen vergroten. Veel amateurfilmers zijn vrijwilliger bij de lokale omroep en hebben als doel om uitzendwaardige videoportretten maken voor streek- en stadszenders op internet en kabeltelevisie. De andere categorie bestaat uit beginnende filmamateurs en kunstenaars uit andere disciplines die willen leren werken met film en de mogelijkheden van dit medium als werkvorm willen exploreren.

 

Dan is er nog specifiek de doelgroep jonge statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die een toekomst in Nederland aan het opbouwen zijn en onder wie zich veel kunstzinnige talenten bevinden. Zij hebben veel belang bij deelname omdat het hen kan helpen integreren en hun kansen vergroot voor toelating bij een kunst- of media opleiding.

 

Daarbinnen wordt rekening gehouden met de moedertaal van de deelnemers: voor hen die nog niet vloeiend de Nederlandse taal beheersen wordt een extra filmprofessional ingezet die hen in hun eigen taal ondersteunt. Hier wordt rekening mee gehouden bij de indeling van de groepen.

Voor organisaties en ondernemingen

De methodiek van Minikronieken is gericht op ontmoeting en genereert aandacht voor lokale thema’s en initiatieven. Burgerinitiatieven, non-profit instellingen en ook maatschappelijk verantwoorde ondernemingen (MVO’s) zetten zich op de kaart met een Minikroniek project.

Door het vernieuwende en kunstzinnige karakter van de Minikronieken methode heeft de stichting Nieuwe Twentse Kunst het project ondergebracht in haar portfolio.

Vereiste kennisniveau voor deelname

De Minikronieken methode gaat over het gebruiken van eigen kracht en creativiteit om een verhaal levendig te verbeelden, niet gehinderd door ingewikkelde techniek of dure apparatuur. Deelnemers leren basisvaardigheden die nodig zijn om een smartphone te kunnen bedienen als camera. Het is wel belangrijk dat een cursist een computer kan bedienen of anders een tweetal vormt met iemand die dat kan. Tijdens de workshops zijn er vrijwilligers beschikbaar die de mensen hiermee kunnen helpen. Er wordt veel in de praktijk geoefend en de uitleg wordt mondeling en via visuele voorbeelden gegeven. Er zijn geen schriftelijke opdrachten, alleen opdrachten om het filmen thuis te oefenen, beeld- en geluidsmateriaal te verzamelen en een collage te maken.

Doel van Minikronieken

De Minikronieken methode draait behalve om het maken van de films ook om reflectie en begrip. Deelnemers delen met anderen wat ze hebben meegemaakt en waarom ze bepaalde keuzes in hun leven hebben gemaakt. Juist het vertellen van je levensverhaal geeft inzicht en kan helpen om jezelf en de ander beter te begrijpen.

Daarom is er veel aandacht voor ‘interviewen zonder in te vullen’. De filmers leren zich door het stellen van objectieve vragen zo goed mogelijk in de leefwereld van een medemens te verplaatsen en te luisteren zonder te oordelen.

De bedenker

De Minikronieken methode is bedacht door filmmaker Masja de Roy. Haar missie is mensen in een kwetsbare positie te helpen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Masja is van huis uit hulpverlener en combineert haar kennis van gesprekstechnieken uit de positieve psychologie, met storytelling methodes voor film.

Contact

Neem contact op met: Masja de Roy (CIMPA-T, Mediaburo voor Meedoen)

E: masja@minikronieken.nl |   T: 06-17834418