Every day heroes – tori’s in film, gemaakt door scholieren in Suriname en Nederland

Korte documentaires over mensen die zich inzetten voor de samenleving

Laatste berichten
Projectinformatie

Dit project is een pilot waarbij een internationale variant van de Minikronieken lesmethode wordt ingezet op scholen in Suriname en Nederland. Daarbij krijgen leerlingen in beide landen instructie om documentairefilms te maken en verwerven hun docenten de vaardigheden om hun leerlingen hierin te begeleiden. De leermiddelen bestaan uit filmpjes, instructiekaarten, draaiboeken en een productiedossier. De methode wordt overgedragen zodat scholen hiermee in de toekomst zelf aan de slag kunnen.

 

Met de Minikronieken methode, ontwikkeld in Nederland, worden burgers getraind om levensverhalen van anderen vast te leggen in korte films, begeleid door professionele documentairemakers. Zij brengen deze vaardigheden in praktijk door korte films te maken met levensverhalen van mensen die zij zelf mogen kiezen. De methode is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar en voor volwassenen.

Een Minikroniek onderscheidt zich van een informatieve film of reportage, doordat er gewerkt wordt met storytelling principes en interviewtechnieken die een indringende kijk geven in iemands persoonlijke leven. Hierdoor krijgen de films een grote impact op de kijkers èn op de makers.

 

Minikronieken worden sinds 2014 ingezet in gemeenschapsprojecten waarbij talentontwikkeling, verbinding en verbroedering belangrijke doelen zijn. Jongeren en volwassenen vergroten via Minikronieken hun mediavaardigheden en leren maatschappelijk relevante content voor social media te produceren. Dit maakt Minikronieken aantrekkelijk voor jonge mensen die zijn opgegroeid in het internettijdperk. Zij willen namelijk op hun eigen specifieke manier communiceren. De storytelling- en mediatechnieken die ze leren via Minikronieken, sluiten op deze behoefte aan en laten ruimte voor eigen artistieke invulling.

Everyday Heroes – Tori’s in Film is een interculturele uitwisseling tussen leerlingen van middelbare scholen en MBO-scholen in Nederland en Suriname, waarbij leerlingen via een online samenwerking de levensverhalen van inwoners van elkaars land vastleggen in korte documentaires. In deze Minikronieken komt de verbondenheid tussen Nederland en Suriname naar voren. Onze gedeelde geschiedenis is hierin een belangrijk onderwerp. Maar ook globale thema’s komen aan bod, zoals gelijkwaardigheid, saamhorigheid en het klimaat.

 

De jongeren worden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over herdenking van gebeurtenissen uit het verleden en bewustwording van de verschillende gezichtspunten van waaruit geschiedenis is geschreven. Belangrijk thema hierin is het slavernijverleden en de koloniale overheersing van Suriname door Nederland tot 1975 en hoe dit ook raakt aan thema’s uit het heden, zoals gelijkwaardigheid en de vrijheid om jezelf te mogen zijn. De docenten in beide landen zullen deze dialoog begeleiden en waarborgen dat jongeren hier op respectvolle wijze met elkaar over van gedachten kunnen wisselen.

 

De gemaakte films worden vertoond tijdens premières voor de lokale gemeenschappen en op filmfestivals in de beide landen. Daarna worden de films in de filmcollectie op de website van Minikronieken gepubliceerd. Ook wordt een selectie van de films opgenomen in de nationale archieven van beide landen.

Vanaf februari 2024 krijgen scholieren het Minikronieken lesprogramma parallel aangeboden in Nederland en in Suriname. Onderdeel van het programma is het op gang brengen van een dialoog tussen de jongeren over thema’s die voor hen belangrijk zijn en waarover ze graag een film willen maken. Professionele filmmakers komen in beide landen in de klassen om de leerlingen te coachen bij hun filmproducties.

 

Bekijk de film hieronder waarin Masja de Roy uitleg geeft over het project.