Internationale uitwisseling voor scholen in Suriname en Nederland

Minikronieken organiseert het aankomend schooljaar een internationaal uitwisselingsproject tussen middelbare scholen en MBO-scholen, cultuurinstellingen en cultuurmakers in Nederland en Suriname, waarbij audiovisuele storytelling wordt ingezet als middel voor talentontwikkeling en verbinding.

 

Leerlingen gaan via een online samenwerking de (levens)verhalen van inwoners van elkaars land vastleggen in korte documentaires. In deze Minikronieken komt de verbondenheid tussen Nederland en Suriname naar voren. Het slavernijverleden en de onafhankelijkheid van Suriname zijn hierin belangrijke onderwerpen. Ook globale thema’s waarmee jongeren zich verbonden voelen komen aan bod, zoals gelijkwaardigheid, inclusie en de klimaatproblematiek.

Door samen te werken en door het uitwisselen van verhalen, leren jongeren en professionals over elkaars èn over hun eigen cultuur en afkomst. Begrip over en weer, het wegnemen van vooroordelen en het overbruggen van verschillen, vormen belangrijke winstpunten. Voor docenten biedt dit project een uitstekende manier om met leerlingen diepgaande gesprekken te voeren over wie we zijn en hoe we ons kunnen verhouden tot het verleden.

Vanaf de start van het project wordt veel aandacht besteed aan wederzijdse inspiratie en kennisdeling tussen docenten in Nederland en hun collega’s in Suriname. Dit zal plaatsvinden via online meetings. Daarnaast krijgen de docenten training in digitale vaardigheden op het gebied van filmen en videomontage. De trainingen worden op de scholen zelf gegeven door professionele filmmakers.

 

Dit project is de eerste stap naar een duurzame samenwerking, waarin wederzijdse werkbezoeken worden voorbereid voor het schooljaar 24/25. Docenten kunnen zich individueel aanmelden voor deelname aan het project, met minimaal 5 leerlingen per docent. Stuur voor meer informatie een e-mail aan: masja@minikronieken.nl

 

Voor algemene info over de methode Minikronieken voor het onderwijs, klik op onderstaande button.

De Minikronieken methode
Jongeren in Paramaribo eren de Afro-Surinaamse cultuur tijdens de Keti Koti viering op 1 juli
Optreden met traditionele zang en percussie door jongeren bij Naks cultuurcentrum, Paramaribo
Leerlingen van het Assink Lyceum in Haaksbergen tijdens een cameratraining
Leerlingen van het Assink Lyceum in Neede tijdens interview-opnames
Studenten van de Audiovisuele opleiding bij het Natin in Paramaribo
Leraren in opleiding bij het LOBO in Paramaribo

Masja de Roy