Streekeigen Landbouw in Overijssel

In de zomer van 2022 maakten amateurfilmers 6 documentaires over boerenerven in Overijssel, waarin de streekeigen landbouw centraal staat. De films zijn onderdeel van het project ‘streekgebonden landbouw’ van Stichting Landschap Overijssel. Doel is om verhalen uit verleden en heden te delen en inspiratie te bieden voor toekomstige plannen op en rondom het erf.

 

Achtergrondinfo over dit project: Stichting Landschap Overijssel
landschapoverijssel.nl/streekeigen-landbouw

Thema van de Minikronieken

In de films gaan de makers op zoek naar het boeren-DNA. Welke tradities en eigenschappen van deze familiebedrijven worden van generatie op generatie doorgegeven? Wat maakt dat zij succesvol zijn?

En hoe werken de boeren in harmonie met het streekeigen landschap dat hun erf omringt? Welke uitdagingen komen op hun pad en wat is kenmerkend voor de wijze waarop de familiebedrijven deze uitdagingen aangaan?

Berichten

Teasers

De films worden vertoond tijdens een bijeenkomst van Landschap Overijssel eind november

en dingen mee naar de prijs voor beste korte film tijdens Twente Short op 6 november 2022.

Voor info en een preview kunt u contact opnemen met Masja de Roy: masja@minikronieken.nl

t mooiste wat er is

Maker: Stefanie Bos

In het filmportret van Rob Kleinlangevelsloo, vertelt de Sallandse melkveehouder hoe hij samen met zijn vrouw Henrieke en de kinderen het boerenbedrijf en biologische supermarkt runt. Rob gelooft in boeren met de natuur en in kringlooplandbouw. Hoe is hij tot dit besluit gekomen, en wat is zijn visie op een toekomstbestendige veehouderij?

Erf de Rökker

Maker: Cecile Bögels

Boer Henk Kiewik en dochter Marly (adviseur gezondheidszorg) vertellen over verleden en toekomst van landschaps- en zorgboerderij ‘De Rökker’ in het Twentse Lonneker. Hoe vergaat het de ‘hulpboeren’ op de boerderij en is het bedrijf toekomstbestendig?

We redden het wel

Maker: Joost de Haas

Op de boerderij van Erna Bosman in de Krim gaat men vol vertrouwen de toekomst tegemoet. In het verleden hebben ze met allerlei innovaties laten zien dat ze problemen de baas kunnen. Het veranderen zit ze in de genen. Erna begon zelf op eigen kracht een ijsmakerij. Zonder business plan, gewoon doen. Kommer en kwel? Nee, het is leuk op de boerderij!

Verbonden met de bodem

Maker: Henny de Joode

Als een bodem in balans is, is de boer dat ook. Dat is de filosofie op het biologische bedrijf van Herman en Jan Menkveld in Olst. Vader en zoon voeden de bodem zonder kunstmest en pesticiden. Dat die alles in onbalans kunnen brengen bleek toen 8 boeren, waaronder opa Menkveld, de ziekte van Parkinson kregen in de jaren negentig. Sindsdien doen ze het anders. Het bedrijf is diverser waardoor het geen ramp is als een oogst mislukt. Want de diversiteit is nu de bodem. En dat is ook nog eens veel fraaier, iets om van te genieten. Want ‘als je geen andere planten kunt zien dan je eigen gewas, kun je er beter niet aan beginnen’

De boerenziel

Maker: Tienes Bouwman

In deze minikroniek vertelt Harry Bruins, ecologisch agrariër op Kampereiland, hoe hij 10 jaar geleden de omslag heeft gemaakt naar biologische landbouw en zuivelproductie. Door een gevoel van vervreemding van de traditionele bedrijfsvoering en in goed overleg met gezin en omgeving is hij op zoek gegaan naar wat hem als boer voldoening geeft. Als pionier in de agrarische wereld blijft hij zoeken naar al wat de Boerenziel in ere houdt.

Filosoof in de Wieden

Maker: Masja de Roy

Voordat Klaas de boerderij van zijn vader in de Weerribben – Wieden erfde, studeerde hij theologie en was opbouwwerker in Amsterdam. Vol goede moed nam hij het riet snijden over en begon met het houden van schapen. Toen dit onvoldoende inkomsten opleverde, vond Klaas zijn roeping als natuurbeheerder. Dit gaf lucht en stof tot filosoferen.

Foto-impressie van de cursus en het filmen ‘op de boer’