Streekeigen Landbouw in Overijssel

7 boerenfamilies in Overijssel maken in 2022 ieder hun eigen documentairefilm, waarin de streekeigen landbouw centraal staat. De films zijn onderdeel van het project ‘streekgebonden landbouw’ van Stichting Landschap Overijssel.

 

Doel is om verhalen uit verleden en heden te delen en inspiratie te bieden voor toekomstige plannen op en rondom het erf. Per film wordt een crew gevormd bestaande uit een telg van de familie, een vrijwilliger en een professionele documentairemaker.

 

Achtergrondinfo over dit project: Stichting Landschap Overijssel
landschapoverijssel.nl/streekeigen-landbouw

Laatste berichten
Projectinformatie

Landschap Overijssel wil graag een bijdrage leveren aan de discussie rond biodiversiteit en streekeigen landschap in relatie tot agrarische bedrijfsvoering. Niet met pasklare antwoorden, maar vanuit kennis van het historische landschap en de ontwikkeling daarvan.

 

Doel van het project ‘Streekeigen Landbouw’ is om een schets te maken van zeven agrarische bedrijven in de zeven natuurlijke landschappen van Overijssel; van ontstaansgeschiedenis tot en met mogelijke toekomstige doorontwikkeling. Onderdeel van het project is het maken van zeven korte filmpjes van de erven en hun bewoners.

Thema van de Minikronieken

In de films gaan de makers op zoek naar het boeren-DNA.

Welke tradities en eigenschappen van deze familiebedrijven worden van generatie op generatie doorgegeven? Wat maakt dat zij succesvol zijn?

 

En hoe werken de boeren in harmonie met het streekeigen landschap dat hun erf omringt?

Welke uitdagingen komen op hun pad en wat is kenmerkend voor de wijze waarop de familiebedrijven deze uitdagingen aangaan?

Foto-impressie van de cursus en het filmen ‘op de boer’