Stichting Rakonto is opgericht om de projecten van Minikronieken, maar ook andere projecten met levensverhalen, een eigen basis te geven. De Minikronieken projecten werden van 2014 tot en met 2019 onder de paraplu van de Stichting Nieuwe Twentse Kunst uitgevoerd. Nu Minikronieken als methode is volgroeid en klaar om in het onderwijs en internationaal en  te worden ingezet, is de oprichting van een eigen stichting een logische vervolgstap.

Doelstellingen van Stichting Rakonto:

  1. Het verbinden van mensen wereldwijd door het uitwisselen van levensverhalen
  2. Het realiseren en verspreiden van mediaproducties over mensenlevens en gemeenschappen
  3. Het realiseren van ontmoeting en uitwisseling van verhalen tussen mensen van diverse achtergronden en culturen
  4. Talentontwikkeling voor makers van verhalen in woord, beeld en geluid
  5. Het verzorgen van onderwijs in storytelling en het maken van film en multimediale producties
  6. Het (doen) uitgeven van publicaties
  7. Het organiseren van projecten en het instigeren van samenwerkingen om bovenstaande doelen te realiseren

Gegevens Stichting Rakonto:

KVK 80725635

Standplaats: Hengelo

Directeur-bestuurder: Masja de Roy

Raad van Toezicht

Menno Ouderkerk

Hanneke Fens

Ton Constandse

 

De Stichting Rakonto conformeert zich aan de Governance Code Cultuur

Rakonto betekent ‘verhaal’ of ‘vertelling’ in het Esperanto. Deze wereldtaal, bedacht in 1887, moest mensen uit alle landen van de hele wereld samenbrengen, met wereldvrede als ultiem doel. En dat is precies waar de Stichting Rakonto voor staat: door verhalen aan elkaar te vertellen komen mensen dichter bij elkaar, krijgen ze begrip voor de ander èn leren ze hoe ze zelf in de wereld staan. Het vertellen van verhalen, in woord en beeld, wordt actief beoefend door miljarden mensen over de hele wereld. Vooral via social media. Rakonto sluit daarop aan, onder andere door de Minikronieken.