Een Minikroniek is een korte film waarin mensen met passie vertellen hoe ze in de kracht van hun leven zijn gekomen. De productie van Minikronieken gebeurt tijdens projecten. Een project bestaat uit een training voor amateurfilmers, de productie van de films en een première.

 

Er zijn twee soorten deelnemers: de vertellers in de films en de cursisten die de films maken. De cursisten leren filmen met een smartphone en monteren met een computerprogramma.

 

De Minikronieken methode is bedoeld om deelnemers een nieuw toekomstperspectief te bieden en mensen te verbinden.

Van 2014 tot 2018 hebben:
  • 8 organisaties hun eigen Minikronieken project gehad
  • Ruim 80 deelnemers de opleiding tot filmer van een Minikroniek gevolgd.
  • 75 vertellers de kans gekregen om in Minikronieken hun verhaal te doen
  • Duizenden inwoners van Overijssel de films gezien en zich laten inspireren

Wil je ook een Minikronieken project voor je organisatie?

Bekijk hier alle projecten en laat je inspireren!

Actuele projecten

De Minikronieken methode is ontwikkeld door Masja de Roy (voorste rij 2e van rechts). Zij werkt al ruim 20 jaar met video als middel voor participatie en zelfontplooiing. Ze leert niet-professionals hoe ze video kunnen inzetten in hun werk en met doelgroepen. Haar missie is mensen in een kwetsbare positie te helpen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

 

Aan elk project werken diverse professionals mee. Documentairemakers die de trainingen geven, onderwijskundigen, kunstenaars, tekstschrijvers en vormgevers voor de lesmaterialen en de PR, etc.