Een Minikroniek is een korte film waarin gewone mensen met passie vertellen hoe ze in de kracht van hun leven zijn gekomen. De productie van Minikronieken gebeurt in projecten. Een Minikroniek project bestaat uit een training voor amateurfilmers, de productie van de films en een première.

 

Er zijn twee soorten deelnemers: de vertellers in de films en de cursisten die de films maken. De cursisten leren filmen met een smartphone en monteren met een computerprogramma.

 

Deze methode is bedoeld om deelnemers een nieuw toekomstperspectief te bieden en mensen te verbinden.

 

Lees meer over de methode…

Sinds 2014 hebben:
  • 43 deelnemers de opleiding tot filmer van een Minikroniek gevolgd.
  • 24 vertellers de kans gekregen om in Minikronieken hun verhaal te doen
  • 8 organisaties in Twente deelnemers aangedragen voor het project.

Wilt u ook een succesverhaal over uw organisatie?

Vraag dan hier informatie op!

Ontvang informatie

De minikroniek methode wordt uitgevoerd in projecten met een doorlooptijd van 2 maanden en een aanlooptijd van 6 weken.

 

De onderstaande projecten zijn afgerond:

 

2016 Almelo, lokale partner: AAvisie

2015 Enschede, lokale partner: Power Centra Noord en Oost

2014 Enschede, lokale partner: Stichting Cultuur in Enschede

Actuele projecten

De Minikroniek methode is ontwikkeld door Masja de Roy. Zij werkt al ruim 20 jaar met video als middel voor participatie en zelfontplooiing. Ze leert niet-professionals hoe ze video kunnen inzetten in hun werk en met doelgroepen. Haar missie is mensen in een kwetsbare positie te helpen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dit doet ze vanuit haar ‘mediaburo voor meedoen’: CIMPA-T.

Het Minikronieken team