Zet uw leerlingen, uw school èn uw regio in het spotlicht!

Een lesprogramma waarin
leerlingen documentairefilms maken
over levensverhalen van streekgenoten
  • Integrale projectaanpak
  • Leerlingen werken toe naar een gezamenlijke eindproductie om trots op te zijn
  • Begeleiding van leerlingen èn docenten door professionele filmmakers
  • Eindtermen van de D&P profielmodules worden afgedekt
  • LOB, Nederlands, organiseren en samenwerken komen volop aan bod

VOORBEELDEN INSTRUCTIEMATERIAAL

De opdrachtkaarten behandelen de kennisonderdelen van de profielmodules volgens een doorlopende leerlijn. Vaardigheden in de ene opdracht komen terug in de volgende.

De kennisclips zijn in eenvoudig taalgebruik en sluiten naadloos aan op de opdrachten en het productieproces. De vaktermen corresponderen met de landelijke D&P afspraken.

Via het productiedossier houdt de docent zicht op de voortgang van elk groepje, terwijl professionele filmmakers de leerlingen stap voor stap door het productieproces begeleiden.