Minikronieken internationale uitwisseling met scholen

Een educatieve uitwisseling van levensverhalen in film, tussen scholieren in verschillende landen

Verbreedt het wereldbeeld van scholieren

In het kader van methodiekontwikkeling voor het onderwijs biedt Minikronieken internationale uitwisselingen aan met scholen in landen waar de Engelse taal wordt gesproken. Door leerlingen de kans te geven om te praten met leeftijdsgenoten in een andere cultuur, kunnen zij hun wereldbeeld verbreden.

Met Minikronieken worden bruggen gebouwd en vooroordelen weggenomen, door persoonlijk contact en het uitwisselen van levensverhalen tussen mensen uit verschillende landen en culturen. Leerlingen kunnen leren van elkaars cultuur en onderzoeken hoe het leven in een ander land en een andere cultuur eruit ziet. Ze kunnen ideeën opdoen en ontdekken dat hun leeftijdsgenoten in het partnerland dezelfde wensen en dromen hebben als zij. Ze kunnen vriendschappen sluiten. Dit alles draagt bij aan burgerschap, talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Docenten en leerlingen van beide landen zullen ontdekken hoe het onderwijs in een ander land functioneert. Hun beleving van het onderwijs kan heel verschillend zijn. Dat is zowel voor docenten als voor leerlingen interessant en inspirerend. Voor scholen geeft dit de kans om een duurzame relatie op te bouwen met een internationale partnerschool.

Werkwijze

Bij een internationale uitwisseling tussen middelbare scholen wordt de cultuur-educatieve methode ‘Minikronieken’ ingezet als middel voor talentontwikkeling en verbinding. Daarbij wordt ter plaatse training in film maken gegeven aan docenten en leerlingen. De uitwisseling tussen de scholieren vindt plaats in online meetings. Er worden videocamera’s en computers aangeschaft die eigendom worden van de scholen.

Het project start met lessen die in de beide landen gegeven worden, docenten en leerlingen training in filmen, interviewen en monteren, volgens de lesmethode Minikronieken. En zij kiezen als hoofdpersoon voor hun Minikroniek een leerling of een collega van de partnerschool, bij wie ze via een videoverbinding het interview afnemen. Tegelijkertijd wordt het interview op locatie opgenomen met een videocamera in een goede kwaliteit. De leerlingen-op-locatie filmen daarbij in opdracht van de leerlingen van de partnerschool hun dagelijkse leven en sturen al het beeldmateriaal via internet naar de leerlingen overzee, die er films van monteren.

Projectdoelen

De projecten hebben tot doel om kennis en expertise uit te wisselen
• De docenten van scholen leren werken volgens de Minikronieken methode en op welke manier zij deze kunnen inzetten in hun onderwijs.
• De scholen ervaren hoe zij zo’n uitwisseling kunnen inbedden in hun jaarprogramma’s en hun curricula.
• Lokale mediaprofessionals worden coach in de Minikronieken methode en worden ingezet om als filmcoach de leerlingen te  begeleiden.

Masja de Roy