Waarom een Minikronieken project?

Voordelen

De kracht van Minikronieken is dat het concreet en haalbaar is met een blijvend resultaat in de vorm van documentairefilms over mensenlevens.

Minikronieken is geschikt als doorgaande leerlijn en voor structurele inbedding in het curriculum.

Door de inzet van digitale middelen is deze methode ook geschikt voor leerlingen met een lichamelijke beperking.

Ontwikkeldoelen

Cultuureducatie biedt een alternatieve en meer effectieve manier om ontwikkeldoelen te bereiken, zoals burgerschaps- en identiteitsvorming
Een interview doen over een persoonlijk verhaal draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, het daagt jongeren uit om over hun eigen leven en identiteit na te denken. Het luisteren naar en in kaart brengen van andermans levensverhaal geeft nieuwe inzichten en andere perspectieven op het leven

Succeservaring

Leerlingen kunnen hun talenten ontplooien en nieuwe vaardigheden uitproberen. Er is altijd een resultaat, mede door de intensieve begeleiding door professionele filmmakers die speciaal getraind zijn om leerlingen te begeleiden. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, waardoor het veilig is en elk kind ruimte voelt om zich te uiten. Elke leerling voelt zich onderdeel van het gezamenlijke creatieve proces. Deze succeservaringen vergroten het zelfvertrouwen van leerlingen.

Ontzorging van docenten

Voor veel docenten is het een uitdaging om met film aan de slag te gaan, vooral als dit ook nog boeiende en voor een extern publiek aantrekkelijke producties moet opleveren. Het organiseren en begeleiden van een Minikronieken project op school is arbeidsintensief. Gelukkig nemen onze medewerkers de docenten veel werk uit handen. We helpen bij het maken van een lesplanning en bieden een docententraining aan waardoor docenten vooraf de benodigde basiskennis hebben. Wij adviseren en helpen bij de aanschaf of huur van apparatuur en software. We zorgen dat de instructiematerialen op de juiste momenten klaar staan voor de les en begeleiden de leerlingen bij elke stap in hun productie, zodat elk groepje leerlingen ook daadwerkelijk een toonbare film oplevert.

Masja de Roy