Minikronieken aanbod voor pilotscholen

Regeling Cultuureducatie

Vanaf 2022 wordt op maximaal 5 scholen een Minikronieken project uitgevoerd in het kader van de regeling ‘versterking cultuuronderwijs vmbo – Fase 3’. Deze regeling is opengesteld door het Fonds voor Cultuurparticipatie en is hier te vinden.
Met fase 3 stimuleert het Fonds de verduurzaming van cultuur-educatieve projecten voor het vmbo, vso en pro.

Doel van de pilotprojecten

De subsidieaanvraag wordt verzorgd door stichting Rakonto. Het doel is te onderzoeken en uitproberen hoe de Minikronieken methode kan aansluiten bij een breed scala aan vmbo-profielen en doelgroepen. Daarnaast wordt gekeken hoe de methode vakoverstijgend kan worden, bijvoorbeeld in combinatie met vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, geschiedenis, of maatschappijleer.

Wat krijgt een pilotschool?

Op de deelnemende scholen worden projecten uitgevoerd volgens de Minikronieken methode, waarbij maatwerk per school wordt geleverd.
Elke school kan kiezen of ze een project in het lopende schooljaar 2021 – 2022 of in het aankomende schooljaar 2022 -2023 wil uitvoeren.

 

Deelnemende scholen krijgen volop de gelegenheid om zelf invulling te geven aan het programma. De stichting Rakonto levert externe specialisten en de materialen van Minikronieken. De externe specialisten zijn allen professionele filmmakers die een didatische training hebben gevolgd. Zij verzorgen de onderstaande taken:

 

 • Begeleiding bij de voorbereiding en planning van het project
 • Opstellen van een lesplan op maat per school
 • Hulp bij de aanschaf en ingebruikname van filmapparatuur
 • begeleiding door filmcoaches gedurende 8 dagdelen (te verdelen over de projectweken). Per 10 leerlingen 1 filmcoach
 • Hulp bij social media planning en publiciteit

 

Verder levert de stichting de volgende apparatuur en materialen:

 • Bruikleen van 12 laptops inclusief software voor montage
 • Bruikleen van 12 camera-sets inclusief koffer en accessoires zoals microfoons en statieven
 • Licentie voor 1 schooljaar op de instructiematerialen
 • Pakket voorbeeldmaterialen en teksten voor de publiciteit
Voor welke scholen?

In aanmerking komen vmbo-, vsbo (Cariben), vso en pro scholen die:

 • aan de slag willen met documentaire maken
 • graag een actieve bijdrage leveren in de ontwikkeling van het lesplan
 • financieel kunnen bijdragen aan de uitvoering het project

 

Er kunnen maximaal 5 scholen deelnemen.

 

Scholen met een bijzondere doelgroep, bijvoorbeeld leerlingen met een beperking. worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen.
Ook wil de stichting graag met een school in het Caribische deel van het Koninkrijk samenwerken.

Bel of mail voor informatie en een presentatie op jouw school:
  |  06-17834418

Masja de Roy