Minikronieken maken met boerenfamilies

Cursisten van Minikronieken maken deze zomer 7 documentaires over  boerenerven in Overijssel, waarin de streekeigen landbouw centraal staat.

 

De films zijn onderdeel van het project ‘streekgebonden landbouw’ van Stichting Landschap Overijssel. Doel is om verhalen uit verleden en heden te delen en inspiratie te bieden voor toekomstige plannen op en rondom het erf.

De productie van de films wordt uitgevoerd volgens de Minikronieken methode, onder leiding van Masja de Roy. Over elk erf wordt één Minikroniek gemaakt door een crew van amateurfilmers. Er doen 8 cursisten mee, die getraind en begeleid worden in het maken van documentairefilms.

Speciaal voor dit project is Peter Schoof aangetrokken als filmcoach. Peter heeft jarenlang voor RTV Oost gewerkt als programmamaker en heeft een passie voor Overijssel.

Het project start op 2 juli en de films zijn najaar 2022 gereed.

Word ook documentairemaker!
Boerenerf Reestdal met korenbloemen - David de Graaf
Over het project Streekgebonden Landbouw – Landschap Overijssel

Landschap Overijssel wil graag een bijdrage leveren aan de discussie rond biodiversiteit en streekeigen landschap in relatie tot agrarische bedrijfsvoering. Niet met pasklare antwoorden, maar vanuit kennis van het historische landschap en de ontwikkeling daarvan.

 

Doel van het project ‘Streekeigen Landbouw’ is om een schets te maken van zeven agrarische bedrijven in de zeven natuurlijke landschappen van Overijssel; van ontstaansgeschiedenis tot en met mogelijke toekomstige doorontwikkeling. Onderdeel van het project is het maken van zeven korte filmpjes van de erven en hun bewoners.

 

Lees hier meer over het project Streekeigen Landbouw

Over Minikronieken

Met de Minikronieken methode worden burgers getraind om levensverhalen van anderen vast te leggen in korte films. Een Minikroniek onderscheidt zich van een informatieve film of reportage, doordat er gewerkt wordt met storytelling technieken en dramatische principes die ook in fictie gebruikt worden. Hierdoor krijgen de films een grote impact op kijkers èn makers.

 

Minikronieken worden sinds 2014 ingezet in gemeenschapsprojecten waarbij verbinding en diversiteit belangrijke doelen zijn. Minikronieken biedt ook een educatief programma aan op middelbare scholen.

Masja de Roy