Subsidie internationale erfgoedsamenwerking toegekend voor Minikronieken – Suriname project

Het Matchingfonds DutchCulture heeft aan de Stichting Rakonto een subsidie toegekend in het kader van de Internationale Erfgoedsamenwerking, voor de uitvoering van een internationaal Minikronieken project. Het gaat om een educatieve uitwisseling van levensverhalen in film, begeleid door cultuurmakers, tussen scholen in Nederland en Suriname.

 

Leerlingen gaan via een online samenwerking de levensverhalen van inwoners van elkaars land vastleggen in korte documentaires. In deze Minikronieken komt de verbondenheid tussen Nederland en Suriname naar voren. Onze gedeelde geschiedenis is hierin een belangrijk onderwerp. Maar ook globale thema’s waarmee jongeren zich verbonden voelen komen aan bod, zoals gelijkwaardigheid, inclusie en de klimaatproblematiek.

 

De gemaakte films worden vertoond tijdens premières voor de lokale gemeenschap en op filmfestivals in de beide landen. Daarna worden de films in de filmcollectie op de website van Minikronieken gepubliceerd. Ook wordt een selectie van de films opgenomen in de nationale archieven van beide landen.

 

Doelen van de uitwisseling zijn:

 

  • Creatieve vorming en wereldburgerschap
  • Nieuwe verbintenissen tussen scholen
  • Methodiek- en kennisoverdracht
  • Beroepsoriëntatie
In 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek. Vlag in het Openluchtmuseum in Fort Nieuw Amsterdam
In WOII dienden Surinaamse militairen in Suriname zelf, en in Europa en Nederlands-Indië. Plaquette in het Openluchtmuseum van Fort Nieuw Amsterdam

Duurzame samenwerking

Onderdeel van het plan is om het bestaande Minikronieken lesprogramma, dat reeds wordt toegepast in het onderwijs in Nederland, geschikt te maken voor het onderwijs op Surinaamse scholen. Bovendien wordt er lesmateriaal toegevoegd over interculturele communicatie en internationale samenwerking. Docenten van de deelnemende scholen krijgen training in het werken met de methode.

Met het oog op een duurzame samenwerking, waarbij in de toekomst ook over en weer werkbezoeken gaan plaatsvinden aan elkaars landen, zullen de docenten een professionele leergemeenschap vormen, om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

 

De beoogde projectperiode is oktober 2023 – oktober 2024. Er wordt vanaf de start van het project ook gestreefd naar een vervolgproject

Koloniale huizen, gebouwd door Nederlanders in de 17de eeuw op Fort Zeelandia, Paramaribo.
Expositie over oorlogsveteranen in de tweede wereldoorlog. In het Kruithuis, Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam

Info over Minikronieken

Minikronieken is een educatieve methode waarmee mensen in circa 8 weken leren filmen, interviewen en monteren. Zij brengen deze vaardigheden in praktijk door korte films te maken met levensverhalen van mensen die zij zelf mogen kiezen. Ze worden daarbij begeleid door professionele documentairemakers. De methode is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar en voor volwassenen. Talentontwikkeling, mensen verbinden en verbroedering zijn de belangrijkste doelen van Minikronieken.

 

De Minikronieken duren maximaal 10 minuten. De serie films die tijdens een Minikronieken project door de deelnemers geproduceerd zijn, worden aan het publiek vertoond tijdens een filmpremière. Daarna worden de films in de filmcollectie op de website van Minikronieken gepubliceerd.

Internationale uitwisselingen

Met Minikronieken worden bruggen gebouwd en vooroordelen weggenomen, door persoonlijk contact en het uitwisselen van levensverhalen tussen mensen uit verschillende landen en culturen. Door het zelf creëren van beeld en geluid, persoonlijke interactie en het actief meekijken in het leven van de hoofdpersoon, ervaren leerlingen het leven in een ander land veel indringender dan met uitsluitend receptieve activiteiten zoals het kijken naar een film.

 

Minikronieken is een laagdrempelig instrument voor internationale uitwisselingen omdat de samenwerking online plaatsvindt. Internet maakt het mogelijk om gefilmd beeldmateriaal met elkaar te delen en op afstand te bekijken en verwerken. Taken zoals regie en cameravoering kunnen tussen de twee landen verdeeld worden.

Samenwerkingspartners

Dit internationale Minikronieken project is een samenwerking tussen culturele organisaties, scholen voor voortgezet onderwijs en MBO-scholen in Suriname en Nederland. De samenwerking zorgt voor een kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en onderwijs. Alle partners kunnen de eindresultaten van het project presenteren en integreren in hun eigen programma’s. Van daaruit streven zij naar een verdere duurzame internationale samenwerking.

Initiatief en projectleiding

Initiatiefnemer van het project is Masja de Roy, van oorsprong maatschappelijk werker en filmmaker en werkzaam als mediadocent in de culturele sector en in het voortgezet onderwijs. Al sinds de jaren ’90 past ze het maken van films toe als middel voor persoonlijke ontwikkeling en participatie. In die hoedanigheid heeft Masja de methode Minikronieken ontwikkeld.

 

In 2020 heeft Masja de stichting Rakonto, gevestigd in Nederland, opgericht met als doel om wereldwijd projecten met ideële doelstellingen mogelijk te maken op het gebied van het uitwisselen van levensverhalen. Zie de website www.rakonto.one.

Overleg tussen Minikronieken en de leiding van de Audiovisuele opleiding op het Natin, Paramaribo
Masja de Roy - Multimediadocent en artistiek leider van Minikronieken

Masja de Roy