Verbonden met de bodem

MAKER: HENNY DE JOODE Als een bodem in balans is, is de boer dat ook. Dat is de filosofie op het biologische bedrijf van Herman en

Filosoof in de Wieden

MAKER: MASJA DE ROY Voordat Klaas de boerderij van zijn vader in de Weerribben – Wieden erfde, studeerde hij theologie en was opbouwwerker in Amsterdam. Vol

De boerenziel

MAKER: TIENES BOUWMAN In deze minikroniek vertelt Harry Bruins, ecologisch agrariër op Kampereiland, hoe hij 10 jaar geleden de omslag heeft gemaakt naar biologische landbouw en