De boerenziel

MAKER: TIENES BOUWMAN

In deze minikroniek vertelt Harry Bruins, ecologisch agrariër op Kampereiland, hoe hij 10 jaar geleden de omslag heeft gemaakt naar biologische landbouw en zuivelproductie. Door een gevoel van vervreemding van de traditionele bedrijfsvoering en in goed overleg met gezin en omgeving is hij op zoek gegaan naar wat hem als boer voldoening geeft. Als pionier in de agrarische wereld blijft hij zoeken naar al wat de Boerenziel in ere houdt.

 

Deze film is onderdeel van een serie Minikronieken over boerenfamilies, in opdracht van Landschap Overijssel in 2022.

 

Klik hier voor info over dit project

Date

16 maart 2023

Category

Landbouw, Natuurbeheer

No Comments

Post a Comment