Info voor organisaties

Stimuleer cultuur en verbinding met Minikronieken!
Wilt u cliënten laten schitteren in een film of gunt u uw medewerkers en leerlingen een bijscholing op het gebied van interviewen en filmen? Participeer dan in het Minikronieken project waarin mensen leren een korte film te maken over het leven van een ander.


Een krachtverhaal met creativiteit

De cursisten leren creatief werken met nieuwe media en de vertellers profileren zich op een positieve, krachtige manier in hun 5 a 10 minuten durende levensfilm. De film kan gebruikt worden bij een sollicitatie, maar ook voor verzorgenden die de cliënt beter willen kennen of als aandenken voor dierbaren.


Uw organisatie in de picture

Kunst en cultuur zorgen voor verbinding en sociale kwaliteit in steden en buurten. Door deel te nemen aan Minikronieken draagt u hieraan bij. In de media en de cultuursector wordt veel aandacht gegeven aan het Minikronieken project en uw organisatie profiteert hiervan mee.

We houden bovendien een première waar alle films vertoond worden voor publiek, u krijgt hiervoor PR-materiaal dat u kunt rondsturen!


Hoe kunt u bijdragen?

U kunt cursisten en/of vertellers leveren. Bijvoorbeeld: een vrijwilliger binnen uw organisatie wil graag een mini-documentaire maken over een cliënt die zijn bijzondere levenservaring met de buitenwereld deelt.

Ook kunt u bijdragen met een lokaal waar we de cursus kunnen geven of een sjieke zaal voor de filmpremière.

Wat bieden wij u?

· Publieke aandacht voor uw organisatie op social media en websites

· nieuwe sociale netwerken

· volledige ontzorging qua PR, kwaliteitsbewaking en projectorganisatie


Wat kost het?

De kostprijs hangt af van het aantal deelnemers en de mate waarin u zelf de lokale organisatie kunt verzorgen. We trainen gemiddeld 12 filmers per groep. Tijdens een première van één middag kunnen er circa 12 films vertoond worden. De organisatie vraagt circa 32 uur in een tijdsbestek van 12 weken.

De kosten worden voor een deel gedekt met bijdragen uit het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Cultuurparticipatiefonds. Dit wordt aangevuld met financiële bijdragen vanuit de organisaties die de filmportretten afnemen en van bedrijven en particulieren, eventueel zetten wij voor u een crowdfunding campagne op. Ook wordt sponsoring gezocht in de vorm van faciliteiten, zoals een leslokaal en een theaterzaal voor de première.

 

Hoe kunnen mensen deelnemen aan een project?

Er zijn twee typen deelnemers: Filmers en Vertellers. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een voorlichting over het project voordat de workshops beginnen. Hierin worden essentiële details met hen doorgenomen.


De filmers volgen 4 dagdelen de workshops en werken nog eens zo’n 4 dagdelen aan hun film. De vertellers doen niet mee aan de cursus. De filmers nemen na hun tweede cursusdag telefonisch contact op met hun vertellers.