Help anderen met jouw verhaal

Mogen wij een filmportret over jou maken, waarin je vertelt hoe je een nieuwe toekomst hebt opgebouwd? En vind je het goed dat jouw film wordt vertoond aan het publiek? Doneer dan jouw verhaal aan Minikronieken!

 

Door als ‘Verteller’ mee te werken aan het Minikronieken project ‘Regisseur in je nieuwe wereld’ draag je bij aan meer begrip tussen mensen en help je nieuwkomers om zich hier thuis te voelen!

 

28 amateur-documentairemakers maken filmportretten over inwoners van Twente. Het thema van dit filmproject is ‘Regisseur in je nieuwe wereld’. De korte documentaires gaan over het leven in Nederland, gezien vanuit verschillende culturen (ook de Nederlandse) en hoe mensen de kracht vinden om, ieder op hun eigen unieke manier, de uitdagingen in hun leven te overwinnen.

 

Het doel van dit project is dat Nederlanders en nieuwkomers (asielzoekers en statushouders) levenservaringen uitwisselen en hun netwerk uitbreiden. In tweetallen werken ze aan hun films, begeleid door de professionele filmmakers van Minikronieken. Daarbij helpen de nieuwkomers de Nederlanders bij het interviewen van iemand in een andere taal, en andersom.

 

De amateur-documentairemakers volgen hiervoor een Minikronieken cursus van 10 weken en ieder van hen kiest een inwoner van Twente over wie het filmportret, van maximaal 10 minuten, gemaakt wordt. Deze hoofdpersonen worden ‘vertellers’ genoemd.

 

Als vertellers worden oude en nieuwe inwoners van Twente gevraagd. Dus zij die in Twente zijn opgegroeid of hier al jaren gevestigd zijn. En zij die kort geleden in Twente zijn neergestreken, op zoek naar een veilige plek.

 

Vertellers komen op een anonieme lijst te staan, met een korte omschrijving van hun dagelijkse bezigheden, beroep, interesses en belangrijkste verandering in hun leven waarover zij willen vertellen. Een verteller die gekozen wordt, maakt eerst persoonlijk kennis met de filmmaker, voordat er gefilmd wordt.

 

Vind jij het leuk om jouw levensverhaal te delen met iemand uit een andere cultuur? Doneer dan je verhaal, draag bij aan meer begrip tussen mensen en help nieuwkomers om hun netwerk te vergroten.

 

Neem contact op met Masja de Roy via tel. nr. 06-17834418, of meld je aan via de button rechts bovenaan deze pagina.

 

PRAKTISCHE INFO

De films worden gemaakt vanaf februari tot en met april 2019. De filmer maakt 3 afspraken van circa 1,5 uur met jou: de eerste afspraak is kennismaking, dan word je nog niet gefilmd. De tweede afspraak is het interview, dan word je gefilmd. De derde afspraak is om jouw dagelijkse bezigheden te filmen.

 

De première is op 19 mei 2019 in het Kulturhus Borne. De films komen, mits jij daar toestemming voor geeft, ook op de website van Minikronieken.

Bekijk ook eens de films uit vorige projecten: minikronieken.nl/overzicht_films.

 

SELECTIE
Er is een beperkt aantal vertellers nodig, de cursisten die gaan filmen mogen kiezen over wie zij hun film gaan maken. Je krijgt bericht of je geselecteerd bent als verteller.

 

UITERSTE DATUM
Inschrijven kan tot 5 februari 2019.

Voor overige informatie ga naar minikronieken.nl/nieuwe-wereld

Vragen graag per e-mail aan masja@minikronieken.nl

Een like op facebook wordt gewaardeerd: facebook.com/minikroniek

Klik hier om je aan te melden:

Aanmelden verteller

Bekijk hier een voorbeeld Minikroniek:

This film has Dutch and Arabic subtitles. Choose ‘captions’ in the lower right menu.

 CC اختر اللغة العربية من خلال اسفل يمين الشاشة على احرف ال

PROJECT INFO

Masja de Roy