Toekenning subsidie Cultuurarrangement

samenwerking logo mede mogelijk gemaakt door-breed lettercontourenALM1583 P_NB Werk & Bijstand Nr 4 2009.inddAlmelo promotie

Het Minikronieken project heeft een subsidie gekregen in het kader van Cultuurarrangement gemeente Almelo – provincie Overijssel. Hierdoor kunnen 16 inwoners uit kwetsbare doelgroepen deelnemen aan de Minikroniek cursussen die gegeven worden in het najaar van 2016 in Almelo.

Masja de Roy