Ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft per 14 juli 2016 besloten om de minikronieken te ondersteunen. Het Prins Bernard Cultuurfonds ondersteunt vele projecten op het gebied van cultuur en natuur in Nederland. Om dat blijvend te kunnen doen is veel geld nodig. Het geld wordt door middel van de Anjeractie, de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernard Cultuurfonds gecollecteerd zie ook www.anjeractie.nl.

Masja de Roy