Geen dag zonder Bach

Minikroniek door Gabi Somi over Pim Weierink, in het kader van 'Voel je Thuis', een Minikronieken project ism Woningcorporatie Domijn in Enschede.

Wie ben ik?

Minikroniek van Rita Heupers over Wouter Muller.

Waarnemen en waar-delen

Popfotograaf en voormalig ambtenaar Herman Nijhof vertelt zijn levensverhaal in deze Minikroniek die hij zelf heeft geproduceerd.