Mini-symposium 21 februari 2017

‘Het filmportret als hulpmiddel in zorg, welzijn en maatschappelijke initiatieven, hoe kunnen Minikronieken uw dienstverlening versterken?’

Dat is de centrale vraag op het mini-symposium van filmmaker en ondernemer Masja de Roy i.s.m. iCreateWellbeing 2020, over haar project Minikroniek, op 21 februari 2017 bij Kennispark Twente (campus van de Universiteit Twente).

Minikroniek films hebben een grote sociale impact: deelnemers breiden hun sociale netwerk uit, krijgen inzicht in andermans leven en zichzelf en creëren nieuwe kansen. Hoe kan dit unieke filmproject bijdragen aan het welzijn van mensen en de verbinding tussen buren en culturen? En welke effecten zijn er nog meer?

Over deze vraag gaan professionals uit de creatieve industrie, cultuur, onderwijs, welzijn en zorg en studenten van Saxion en UT met elkaar in gesprek tijdens het Minikroniek symposium.

Aan de hand van filmfragmenten en een inleiding op de Minikroniek werkwijze gaan de aanwezigen op zoek naar aansluiting met andere sociale innovaties en business cases in het sociaal domein.

Deelname is gratis. Bij aanmelding via deze link wordt u gevraagd om uw functie, organisatie en social media-adres. Deze informatie komt op een lijst die vooraf aan alle deelnemers wordt gestuurd.

Info over aanmeldingen: Silke Wolthuis: silke@minikronieken.nl

Datum: 21-2-2107
Locatie: The Gallery (UT), zaal Erlenmeyer, Hengelosestraat 500 – 7521 AN Enschede
Tijd: 13:00 uur tot 15:30 uur

Programma:
Inleiding Minikronieken door Masja de Roy
Verdiepingssessie 1

‘Commercialisatie in sociale innovaties, een mogelijke aanpak’
door Arthur Burghouts (iCreateWellbeing 2020 / Insight-Zorg)
Verdiepingssessie 2

‘De human touch in E-health technologie’
door Egbert van Hattem (Wetenschapswinkel Universiteit Twente)
Verdiepingssessie 3

Terugkoppeling resultaten door Masja de Roy

Netwerkborrel

Organisatie:
Masja de Roy (CIMPA-t, mediaburo voor Meedoen / Stichting Nieuwe Twentse Kunst)
Laura Venhorst (Wetenschapswinkel UT)

Advies:
Arthur Burghouts (Insights-Zorg)
Sjoerd de Vries (Universiteit Twente, Communicatiewetenschappen)
Sandra Vos-Kampinga (Saxion)
Haije Wout Swart (Prezi-les.nl)

Publiciteit:
Marcel van Rijnbach

Projectondersteuning:
Silke Wolthuis
Darya Nakhost

Masja de Roy