De kunst van het documentaire maken

De docenten van Minikronieken dragen met veel plezier hun passie over op de cursisten. Naast de lessen krijgt elke cursist persoonlijke begeleiding van een docent.

Masja: “De oprechte interesse in een ander mens is de kracht van Minikronieken. Met dat als basis leer ik de cursisten te zoeken naar de unieke kracht van hun geïnterviewde. Als de film èn het proces om die te maken voor filmer en hoofdpersoon een bron zijn van nieuwe inzichten en energie, is een Minikroniek voor mij geslaagd.”

Bert: “Alles is te filmen, dat is het mooie aan film. Alles wat je vastlegt op film is een inhoudelijk besluit. Mooi is niet belangrijk, als het verhaal maar verteld wordt.”

Ingrid: “Eeuwenlang vertellen mensen elkaar verhalen.
Eerst van mond tot mond, later ook op papier en film.
De vorm maakt niet uit. Het is de kunst om een verhaal te vertellen dat er toe doet. En hoe je dat doet in een korte film: dat leer ik je graag.”

René: “Door mijn jarenlange ervaring in de media weet ik dat in
elke persoon een verhaal zit, dat er van iedere levenssituatie een
video te maken is. Ik leer cursisten om een verhaal te maken met een
duidelijke kop en staart, met opbouw en een spanningsboog.”

Masja de Roy