Projectbureau CIMPA-T

Over mediaparticipatie

Als je voor jezelf spreekt, in plaats van dat anderen dat voor je doen, kom je in je kracht, krijg je zeggenschap en doe je mee. Dat is de missie van CIMPA-T (simpa’ti) Mediaburo voor Meedoen: het bevorderen van eigen kracht en participatie door communicatie met de wereld, via films en sociale media.

De naam CIMPA-T staat voor: Citizen Involving Media Projects, Activation and Training. Het gaat om het betrekken en activeren van gewone mensen, zodat ze zelf de regie hebben over hun verhaal in de media. Daar is soms wat training voor nodig, vandaar de -T.

Over Masja
Verhalen van en over mensen zijn mijn passie. Vooral als ze jou en mij inspireren, laten groeien en laten leren. Zulke verhalen vang ik in films en reportageseries en ik publiceer ze via sociale media.

Van oorsprong ben ik jongerenwerker en hulpverlener, in de jaren ’00 heb ik mezelf bijgeschoold in het film maken. Ik combineert mijn kennis van coaching en positieve psychologie met storytelling methodes voor film.