Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt Minikronieken

Het minikronieken project is gehonoreerd met een bijdrage vanuit de regeling: Versterking Actieve Cultuurparticipatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Samenvatting van het project:

In een Minikroniek cursus maken amateurkunstenaars en amateurfilmers met eenvoudige middelen inspirerende videoportretten, onder begeleiding van professionele film- en documentairemakers. De cursus is opgebouwd uit workshops over storytelling, interviewen, creatief filmen met smartphones en montage op de computer. Na vier workshops heeft elke deelnemer een complete film gemaakt die vertoond wordt tijdens een première voor familie en vrienden. Na afloop van een project kunnen deelnemers doorstromen als ‘Minichroniqueur’ zodat zij anderen kunnen helpen om hun verhaal te verfilmen. Als vervolg op het project in 2015 hebben de initiatiefnemers zich ten doel gesteld om de kwaliteit van het lesprogramma te verbeteren en de cursus geschikt te maken voor kwetsbare doelgroepen, waaronder kunstenaars met een beperking en vluchtelingen.

Dit wil men bereiken door het bestaande lesprogramma te verbeteren en toegankelijk te maken voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking, door een train-de-trainersprogramma te ontwikkelen, door de Minikroniek cursussen in het Arabisch, Turks en Farsi te organiseren via vluchtelingenwerk, activeringscentra en AZC’s en door Minikroniek workshops in plattelandsgemeenten aan te bieden bij culturele gezelschappen. In 2016 en 2017 worden er in verschillende Overijsselse gemeentes groepen gestart met 8 tot 16 deelnemers per groep. Er wordt extra inspanning gedaan om mensen in een kwetsbare positie te laten deelnemen.

Masja de Roy