Alles wat je aandacht geeft, groeit — Aristoteles (384 v.C. – 322 v.C.)

Wie was Aristoteles?
Aristoteles is, samen met zijn leraar Plato, de belangrijkste filosoof uit de Oudheid.

Aristoteles is de eerste filosoof die de natuur op wetenschappelijke wijze onderzoekt door dieren en planten te bestuderen. Daarbij komt hij tot de conclusie dat alles in de natuur ‘potentie’ heeft. Een zaadje van een beuk heeft bijvoorbeeld de potentie om uit te groeien tot een boom. Hetzelfde geldt voor een baby. Hoewel een pasgeborene in veel opzichten nog nauwelijks op een mens lijkt, heeft het alle typisch menselijke eigenschappen en vormen latent in zich. Daarom kunnen we een baby mens noemen.

Bron: Filosofie.nl

Masja de Roy