Armoedepact bijeenkomst leidt tot nieuwe cursussen

Tijdens de bijeenkomst van het Armoedepact Almelo afgelopen juni, gaven vier organisaties uit het maatschappelijke veld hun interesse aan voor het Minikroniek project. 

Ellen Lamberts van de bibliotheek Almelo bood leslokalen en computers aan en Humanitas Onder Dak, Thuisteam Twente en Almelo Doet Mee wilden het aanbod voorleggen aan hun vrijwilligers en deelnemers. In de vervolgbesprekingen kwamen we er eigenlijk heel snel uit hoe we e.e.a. konden organiseren en wat de meerwaarde zou zijn voor de deelnemers. Dat leidde ertoe dat we vanaf september in de Almelose bieb voor in totaal 24 deelnemers verdeeld over twee groepen de cursus Minikroniek gaan geven! De cursisten gaan in tweetallen over elkaar een videoportret maken, elk tweetal wordt gevormd door twee mensen die elkaar niet kennen. Op deze manier brengen we mensen uit hele verschillende leefwerelden met elkaar in contact. We verwachten dat dit behalve bijzondere films ook verrijkende inzichten zal opleveren voor iedereen.

Data en aanmelden voor de cursussen in Almelo

Masja de Roy