Stoeien met stakeholders levert commerciële inzichten op tijdens minisymposium

Op 21 februari organiseerde Masja de Roy in samenwerking met iCreateWellbeing een symposium voor professionals uit de zorg en het bedrijfsleven. De centrale vraag was ‘Hoe kunnen Minikronieken uw dienstverlening versterken?’
Deelnemers aan het symposium konden een casus uit hun eigen beroepspraktijk inbrengen en de overige deelnemers brachten hun expertise in om hierover mee te denken. Aan de hand van lezingen werden verdiepende vragen beantwoord, zoals ‘wie zijn de stakeholders voor jouw initiatief of project?’. De resultaten werden ter plaatse ingevoerd en op groot scherm getoond in een Prezi.
Deelnemers waren positief over de opzet van het evenement, op basis van het principe ‘brengen en halen’. De organisatoren bezinnen zich op een vervolg waarin dezelfde of nieuwe casussen aan bod kunnen komen.

Dit waren de casussen:

Kinderen onder de armoedegrens – Eigen kracht versterken door coaching

Different women – different freedom: Vrouwen en percepties van vrijheid

WijZoud – Langer gelukkig leven

Music Media Lab Factory (MMLF) – Lokale TV-uitzendingen

Praatjes Maken- Online logopedie voor vluchtelingengezinnen

Bekijk de Prezi

Masja de Roy